Kuokhwosia omukhono enyu nende kuubuenea!

Kuokhubaya ikamusi omubayo unoni.

Amashinonia likhuwa unoni.

Ikamusi ba amaokhuba nende likhuwa ba.

Luhya Ikamusi -